Bảng báo giá thuê sản phẩm
phần mềm RentalShop

VUI LÒNG CHỌN KẾ HOẠCH THUÊ
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
12 THÁNG (10% off)
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
Free Free Free Free
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
 • 0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
 • 0 Website quản lý bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
đ150,000 đ450,000 đ900,000 đ1,620,000
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
 • 0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
 • 0 Website quản lý bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
 • + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
 • 3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
 • 1 Website quản lý bán hàng
  1 Website bán hàng
  1 Website bán hàng
  1 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
 • + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản